Greenland 2000, Diskobukt
Back

To kjente POLARHELTER i Illullisaat